Ergotheek

In november is kinder-fysiotherapeute Hester weer voor 12 dagen gekomen. Dit keer in het kader van een ander project gefinancierd door Kaufland Romania en aangevuld door eigen sponsorgeld. Ook hebben we orthopedisch materiaal gekregen via transporten uit Nederland. Er zijn 50 nieuwe ergotherapeutische aanpassingen aangeschaft en daarmee is een mobiele ergotheek gecreëerd, die de gelegenheid geeft aan mensen met beperking om ze uit te proberen en te leren om ze te gebruiken.
Met Hester zijn er meer dan 30 personen met motorische of meervoudige beperking geëvalueerd en die hebben zowel advies als aanpassingen gekregen om zo hun ontwikkeling te bevorderen en zelfstandigheid te vergroten.
Helaas kwamen we ook situaties tegen waarin de diagnose ons incorrect leek. Eigenlijk lijkt iedereen met motorische problemen al gauw de diagnose Cerebral Parese te krijgen, terwijl de symptomen meer aan spierziekte,  aandoeningen vanuit het Centraal Zenuw Stelsel of bepaalde syndromen deden denken.
Naast de evaluaties hebben ouders en specialisten de nodige informatie gekregen over het belang van het gebruik van aanpassingen in verschillende workshops.
Ook zijn we bij de universiteit te Suceava geweest om te spreken over werken met meervoudig beperkte kinderen. Er waren 190 studenten van de faculteiten psychologie, fysiotherapie en onderwijswetenschappen, specialisten en professoren.
Al met al een zeer vruchtbare tijd!

Adaptat putem si noi


Geplaatst op: