Moldavië

Bălţi 

Het werk verplaatst zich verder en ook in Moldavië worden nu activiteiten voor gehandicapten opgezet. De stichting is in 2009 een samenwerkingsverband aangegaan met een oudervereniging te Bălţi in Moldavië. In de stad werden alle gehandicapte kinderen bezocht. Er was behoefte aan een pand voor voorlichting, ontmoetingen en ouderbijeenkomsten. In 2010 is een huis aangeschaft en in 2011 en 2012 is dit huis opgeknapt. Het is nu helemaal klaar; het informatie- en begeleidingscentrum якорь – Het Anker – is hier gevestigd. Er wordt gerichte voorlichting gegeven aan families met een gehandicapt familielid en er wordt kennisoverdracht gedaan in samenwerking met onderwijsinstellingen, lokale dagcentra en ziekenhuisen in Bălţi. Tevens worden er in het weekend clubactiviteiten gehouden ter integratie van mensen met een beperking. Sinds 2014 is er een zelfstandige Moldavische afdeling van onze Roemeense stichting Ancora Salvării.

Drie jaar lang heeft de Nederlandse ambadasade te Roemenië en Moldavië projecten gesteund rondom informatie activiteiten over Autisme Spectrum Stoornissen, via cursussen, workshops, conferenties voor therapeuten, onderwijs- en medisch personeel, ouderbijeenkomsten en uitgeven van (vertaalde) leesmateriaal over dit onderwerp. Het heeft veel teweeggebracht in het verbeteren van het onderwijs en ondersteuning!

 

 

 

Chișinău
In Chișinău is de stichting in het schooljaar 2013-2014 een samenwerking aangegaan met plaatselijke stichtingen en een speciale school om daar klassen te maken voor leerlingen met autisme, ter voorbereiding op verder onderwijs. Daarnaast is een cursus van een jaar gegeven voor onderwijskrachten en therapeuten uit Chișinău en omgeving. Ook zijn er ouderbijeenkomsten georganiseerd waarin voorlichting werd gegeven en vragen werden beantwoord. Dit alles in directe samenwerking de Nederlandse ambassade te Roemenië en Moldavië die ondersteuning gaf.  Daarnaast werden ook andere activiteiten georganiseerd , o.a. in oktober en november 2013 met voorlichting rondom fysiotherapie en aangepaste materialen voor kinderen met meervoudige handicap.

Inmiddels werken we meer in Noord Moldova, Bălți en omliggende provincies, omdat in de hoofdstad er al meerdere organisaties zijn, alhoewel we nog wel conferenties in Chișinău organiseren alsook in Zuid Moldova (bijvoorbeeld in 2018 in Comrat met Olga Bogdashina).