Projecten

Hieronder vindt u uitleg over de algemene activiteiten van stichting Ancora Salvarii, die ondersteund worden met de bijdragen van steunstichting Ancora.

Op de subpagina’s vindt u hier een overzicht van de specifieke projecten in Roemenië en hier een overzicht van de projecten in Moldavië.

Vertalingen en scholing

Zeker in de beginjaren van de stichting was er nauwelijks literatuur over autisme en cerebrale parese in Roemenië en Moldavië. Inge José Smelik heeft daarom, samen met anderen, verschillende boeken vertaald naar het Roemeens. Het betreft onder andere Geef me de 5 van Colette de Bruin (over de benadering van kinderen met autisme), Denk en Doe van Steven Degrieck en een boekje over autisme en seksualiteit (met materiaal van de Nederlandse Vereniging Autisme). Daarnaast hebben we ook materiaal voor het speciaal onderwijs vertaald van de CED-groep Rotterdam.

Eén van de Roemeense psychologen die voor de stichting werkt, geeft gastcolleges op de universiteit, omdat kennis over autisme nauwelijks een onderdeel vormde van de opleidingen pedagogiek, psychologie en geneeskunde. In de jaren 2007 – 2012 was er ongeveer drie keer per jaar een cursus van een week voor ouders en specialisten. Hier gaven Nederlandse specialisten van de Brabantse organisatie Lunet Zorg scholing. De stichting faciliteert bij de organisatie.

auti-comunicare

Professioneel advieswerk 

De verschillende locaties staan open voor werkbezoeken van mensen uit andere instellingen vanuit het land. Tevens geven medewerkers van de stichting praktische informatie over de manier van werken en hoe die toegepast kan worden. Daarbij leggen worden consultatiebezoeken afgelegd door naar deze instellingen te gaan om op de werkvloer praktische informatie te geven. Inmiddels zijn twee eigen modules gemaakt voor een cursus over autisme. De maatschappelijk werkster en psychologe hebben een diploma behaald om volwassenenonderwijs te mogen geven en verzorgen dus vooral de cursussen en werkbezoeken. Met de fysiotherapeut worden voorlichtingsactiviteiten georganiseerd in instellingen en bij mensen thuis.

Bewustwording 

Via de media vraagt de stichting continu aandacht voor de positie van gehandicapten in de samenleving. Door publiciteit te zoeken met activiteiten, wordt ook de integratie en acceptatie van mensen met een handicap bevordert. Dit is nog steeds hard nodig, want als overblijfsel van het communistische tijdperk, is het in Oost-Europa nog niet gebruikelijk om mensen met beperkingen als volwaardig te zien in de samenleving. Daarnaast werken we veel samen met andere instellingen en organisaties in de zorg, vooral om via gezamelijke invloed een betere wetgeving te krijgen.

jongen_buiten