Bezoek uit Nederland

Eind maart kwamen een psychiater en onderwijsgevende, gespecialiseerd in het werken met visueel beperkte leerlingen en ervaringsdeskundige omdat ze zelf blind is, om verschillende activiteiten te ondernemen in beide landen:
– Werkbezoek aan 2 speciale scholen voor leerlingen met visuele beperking in Tg. Frumos Roemenië en Bălți Moldavië; er is gesproken over hulpmiddelen om te kunnen leren, juiste werkwijze van een braille-machine en het optimaal gebruik maken van een oriëntatie-stok – mooi om met praktische informatie hun horizon te kunnen verbreden;
– 2-daagse cursus over zelfmoordpreventie in Iași voor medisch personeel (ook studenten), psychologen, onderwijsgevenden, maatschappelijk werkers etc. – helaas een zeer actueel onderwerp waar we graag meer over hoorden;
– workshop over verschillen en overeenkomsten tussen Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en Schizofrenie (Sx) voor medisch personeel te Bălți – belangrijk omdat deze diagnoses door elkaar gehaald worden en als Autisme in kindertijd wordt gegeven er later Schizofrenie van wordt gemaakt als diagnose, met alle gevolgen van dien;
– uiteraard is er ook een dag meegekeken op ons werk te Strunga;
– en is er veel besproken over allerlei onderwerpen om zo kennis en ervaring uit te wisselen.
Het was een prachtige, leerzame tijd waar we met dankbaarheid op terug kijken. En we zullen zeker verder gaan met datgene wat we geleerd en gezien hebben!

Bezoek uit NL Maart 2017


Geplaatst op: