Stichting Ancora maakt hulpmiddelen van karton!

Een bijzonder bericht!

Al jaren deelt de stichting hulpmiddelen uit Nederland uit aan mensen met een beperking in Roemenië en Moldavië. Het gaat onder meerom rolstoelen, loophulpmiddelen, protheses en orthopedische schoenen. Voorheen werd die materiaal niet aangepast: er werd getracht enigszins de juiste maat te vinden. Na hulp van fysiotherapeut Hester Houweling en ergotherapeut Josien Drijfhout heeft het personeel in Roemenië ontdekt hoe belangrijk is om hulpmiddelen op maat te maken. Dit voorkomt scheefgroei en ernstige huidproblemen, tevens stimuleert en bevordert het een actieve zit- of lighouding waardoor hij/zij nog veel meer zelf kan doen.

Hester vond een cursus in New York waar men leert hoe van goedkoop materiaal, met name karton, aanpassingen kunnen worden gemaakt. Zie www.adaptivedesign.org . Inge José’s familie heeft het mogelijk gemaakt dat zij in november 2014 deze cursus kan volgen in New York! Zij is haar familie hier zeer dankbaar voor.

Wat Inge José in New York gaat leren, kan ze heel goed gebruiken bij het werk in Roemenië en Moldavië! Via deze site en de Facebookpagina van Foundation Ancora wordt u tijdens haar verblijf in New York op de hoogte gehouden!


Geplaatst op: