Stichting Ancora wenst u een gezegend 2015!

Deze twee foto’s laten u ook de andere kerstevenementen zien, het was werkelijk feest 🙂
We hopen ook in 2015 al deze mensen en vele anderen te kunnen helpen op weg naar (meer) zelfstandigheid.
Dank u voor uw hulp in het afgelopen jaar!
Namens deelnemers, medewerkers en bestuur een goede jaarwisseling gewenst.


Geplaatst op:

Nieuwe kennis opgedaan in New York

De cursus heeft Inge José alle mogelijkheden laten zien die bouwen met karton biedt voor het maken van aanpassingen voor mensen met een beperking, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en mee kunnen doen in de maatschappij. Het was geweldig!

Inge José kan nu niet wachten om te beginnen en heeft dus gereedschap aangeschaft. Ze is nu karton aan het verzamelen en in december begonnen met bouwen.

Wordt dus vervolgd….


Geplaatst op:

Kerst mag gevierd worden!

Stichting Ancora Salvarii wenst dat u net zo van de kerst mag genieten als wij dat tijdens onze eerste vieringen deden!
(en er zullen nog meer kerstactiviteiten volgen…)


Geplaatst op:

Stichting Ancora maakt hulpmiddelen van karton!

Een bijzonder bericht!

Al jaren deelt de stichting hulpmiddelen uit Nederland uit aan mensen met een beperking in Roemenië en Moldavië. Het gaat onder meerom rolstoelen, loophulpmiddelen, protheses en orthopedische schoenen. Voorheen werd die materiaal niet aangepast: er werd getracht enigszins de juiste maat te vinden. Na hulp van fysiotherapeut Hester Houweling en ergotherapeut Josien Drijfhout heeft het personeel in Roemenië ontdekt hoe belangrijk is om hulpmiddelen op maat te maken. Dit voorkomt scheefgroei en ernstige huidproblemen, tevens stimuleert en bevordert het een actieve zit- of lighouding waardoor hij/zij nog veel meer zelf kan doen.

Hester vond een cursus in New York waar men leert hoe van goedkoop materiaal, met name karton, aanpassingen kunnen worden gemaakt. Zie www.adaptivedesign.org . Inge José’s familie heeft het mogelijk gemaakt dat zij in november 2014 deze cursus kan volgen in New York! Zij is haar familie hier zeer dankbaar voor.

Wat Inge José in New York gaat leren, kan ze heel goed gebruiken bij het werk in Roemenië en Moldavië! Via deze site en de Facebookpagina van Foundation Ancora wordt u tijdens haar verblijf in New York op de hoogte gehouden!


Geplaatst op:

Ergotherapeut doet vrijwilligerswerk bij stichting

Van augustus tot en met oktober 2014 heeft ergotherapeut Josien Drijfhout uit Nederland de stichting op vrijwillige basis geholpen. Het ging om het uitdenken, maken en verstrekken van aanpassingen zodat iemand zo zelfstandig mogelijk kan  functioneren. Ook werden de zit- en lighoudingen verbeterd om schreefgroei of wondproblemen te voorkomen. Zo worden de  cliënten meer geactiveerd en kunnen ze weer andere activiteiten ondernemen!
Op deze fotocollage kunt u zien hoe er gewerkt is.

Geplaatst op:

Stichting Ancora Salvarii 10 jaar!

In maart 2014 werd het 10-jarig bestaan van Stichting Ancora Salvarii gevierd.
In dit jubileumboekje is te lezen over de activiteiten in deze periode. Het boekje is vertaald vanuit het Roemeens.
U leest ook persoonlijke ervaringen van deelnemers aan de projecten. Klik hier: http://ancorasalvarii.ro/images/brochure/Brosura_ancora_salvarii_final_NL.pdf


Geplaatst op:

Presentaties over het werk van de stichting!

Presentaties van 2014 over het werk van Stichting Ancora zijn op de volgende zondagen in de morgendienst :

19/1 GKV kerk  “De Lichtkring” te Nieuwerkerk a/d IJssel 9.30 uur – http://de-lichtkring.nl/

26/1 GKV “de Ichtuskerk” te Den Haag – Scheveningen 10 uur –     http://www.grootdenhaag.nl/over-ons/kerkgebouwen/scheveningen

2/2 PKN kerk te Den Haag – Ypenburg 10 uur –http://www.kerkopypenburg.nl/

9/2 GKV “de Vaste Burcht” te Gouda 9.30 uur – http://www.gkvgouda.nl/
Allen van harte welkom!


Geplaatst op:

Fysiotherapie

Hester Houweling is naar Roemenië gegaan om Stichting Ancora Salvarii drie maanden te ondersteunen als kinderfysiotherapeut. Zij heeft in deze tijd onze fysiotherapeut George opgeleid in het evalueren en behandelen van kinderen met verschillende motorische problemen en vooral ook in het bepalen van de juiste hulpmiddelen om het kind zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Tevens heeft ze verschillende seminars kunnen geven in diverse instellingen en scholen, zowel in Roemenië als Moldavië, over haar vakgebied.

Geplaatst op:

Dagcentrum Ancora wordt opgeknapt!

Hierbij foto’s van de resultaten van het opknappen van dagcentrum Ancora. Dankzij de pictoborden wordt de dagindeling van kinderen met autisme visueel ondersteund. Zij ervaren daardoor meer rust in hun hoofd en kunnen dus beter leren!

 

 


Geplaatst op:

10 jaar dagcentrum Ancora in Iasi: toe aan een restyling!

2003 – 2013

Al 10 jaar verankerd in de Roemeense samenleving. Op naar de 20! Helpt u mee?

In 2003 zijn we voorzichtig begonnen om drie kinderen met een beperking een therapieprogramma te geven. Nu, 10 jaar later, kunnen we zeggen dat meer dan 100 kinderen met verschillende beperkingen, vooral met autisme spectrum stoornissen, maar ook met cerebrale parese, in ons centrum Ancora te Iași geholpen zijn door een professioneel team, waarin we constant geïnvesteerd hebben. Vele van deze kinderen zijn doorgestroomd naar het onderwijs. Bovendien ondersteunen we ouders/verzorgers in de opvoeding. Ook hebben we verschillende instellingen zoals scholen, ouderverenigingen, dagcentra en tehuizen, kunnen helpen door kennis uit te wisselen. Dat gebeurt door boekvertalingen, werkbezoeken en workshops.

     

Ons team,  de dag beginnen in groep met beurtwisseling,  individuele les,  fysiotherapie

Voor het komende schooljaar zullen we onze diensten weer uitbreiden door de pasgekochte, officieel erkende psychologietesten in te zetten. Ook willen we de gezinsbegeleiding intensiviseren. Daarnaast zullen we de (nieuwe) kinderen voorbereiden op school. Voor tieners en jeugd met een beperking ontwikkelen we in Strunga arbeidsactiviteiten, o.a. huishoudelijke. We geven kinderen met ASS ook therapie gericht op sensorische integratie. Ook gaan we onze fysiotherapie voor jonge kinderen met cerebrale parese (0-4 jaar) uitbreiden, zodat ze zo jong mogelijk gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.

Om dit alles te kunnen doen, is een grondige reorganisatie nodig in het dagcentrum te Iași. Dat zal ervoor zorgen dat al deze activiteiten er kunnen plaatsvinden of voorbereid kunnen worden. Het gaat om reparaties, opnieuw verven, daarna inrichten en enkele nieuwe kasten op maat laten maken. Tevens zouden we graag het appartement isoleren, zodat de stookkosten niet zo erg oplopen. Door ons te sponsoren kunt u letterlijk en figuurlijk kleur en warmte brengen in het leven van deze kinderen!

Onze vraag is dan ook of u deze zomer een extra gift kunt geven, elke bijdrage zal ons helpen om dit te verwezenlijken voor het nieuwe schooljaar half september begint. Hopelijk kunnen we ons zo steeds verder ontwikkelen in de profesionele hulpverlening!

   Uw gift kan  gestort     worden op   rekening    1556.97.129 van RABObank Gouwestreek   t.n.v. Steunstichting Ancora Salvării te Gouda

o.v.v. CADEAU

Namens kinderen, ouders en het team:

HEEL VEEL DANK!

Inge José Smelik
U kunt ons volgen op:

1. twitter: @stichtingancora,

2. linkedIN: Inge Jose Smelik  en

3. Facebook: foundation Ancora (Inge Jose Smelik)


Geplaatst op: