Geweldige ontwikkeling!

SUBSIDIE VOOR DAGCENTRUM TE IASI

Het gaat om heel goed nieuws omtrent ons project in Iasi, Dagcentrum Ancora. Vanaf herfst vorig jaar hebben we al hard gewerkt aan een subsidieaanvraag, wat toen niet doorging maar nu wel gelukt is! Dit betekend dat vanaf de maand April we subsidie gaan krijgen voor het dagcentrum te Iasi, waar we therapie geven aan kinderen en jongeren met autisme. Deze subsidie bestaat uit: het loon van de maatschappelijk werkster Raluca, omkosten als gas/water/licht, benodigde materialen (voor schoonmaak, therapie, onderwijs en administratie), brandstof voor huisbezoeken en consultatie bij scholen en instellingen. Dit alles zal er voor zorgen dat we nog veel meer hulp kunnen bieden en ons op de andere projecten kunnen gaan richten. Wat daarvoor blijft uw hulp onontbeerlijk! Alsook voor de lonen van de andere therapeuten.

 STRUNGA

Het is namelijk zo dat voor Strunga we nog geen subsidie aan kunnen vragen zolang het gebouw nog niet helemaal af is. Eerst moet de buitenkant geïsoleerd en afgewerkt worden (geschatte kosten 6.000 Euro). Daarna kan ik de nodige vergunningen aanvragen bij brandweer, gezondheidsinspectie en milieuinspectie. Waneer we die allemaal binnen hebben, dan vragen we een accreditatie aan om er maatschappelijke, sociale diensten aan te mogen bieden en als die binnen is, kan de subsidieaanvraag de deur uit. We praten dan over volgend jaar en de aanvraag is dan voor 2014. Er is wel weer veel kans het te krijgen omdat het platte land voorrang heeft. Namelijk het feit dat er naar het dagcentrum in Iasi meerdere kinderen komen uit dorpen, vanuit de provincie Iasi of zelfs uit andere buurprovincie’s, heeft de subsidie in de stad mogelijk gemaakt.  


Geplaatst op: