Dichterbij de mensen

Met nieuwe activiteiten in deze herfst zijn we dichterbij de mensen en hun noden gekomen in de meest letterlijk zin:

– In het laatste weekend van oktober is er medische zorg geboden aan vooral niet-verzekerden en andere allerarmsten uit Strunga en omgeving in samenwerking met Roemeense christelijke artsen, die dit vrijwillig deden. Het ging o.a. om het meten van bloeddruk en suikerspiegel, echografie (ECG), EKG (hartslag), voorlichting en basisbehandeling door artsen en tandartsen. Ook is er een aparte voorlichtingsactiviteit gedaan voor kinderen rondom mondhygiëne. Het waren zeer vruchtbare dagen. Mensen waren dankbaar en gaven aan de bijzondere houding van deze vrijwillige artsen op te merken, zoveel echte menselijke interesse werd er getoond dat het positief opviel!

– Maandelijks hebben we juridische voorlichting gegeven in een van de dorpgemeenschappen met een advocate, waarmee we al samenwerken, vooral aan mensen die moeilijk lezen en schrijven, gebruik makend van ons rijdend kantoortje in de camperbus. Het loopt nog niet echt storm, mensen zijn dit niet gewend en we zullen onze manier van werken telkens moeten aanpassen aan de situatie. Maar het is een mooi begin.

– In november is onze gele bus volgestopt metoor de harde winter komt met zijn feestdagen.

Kerst staat ook hier voor de deur en mocht een kerstgift mogelijk zijn dan bij voorbaat veel dank!

We kunnen namelijk mooie dingen doen met elke bijdrage, bijvoorbeeld: voor 10 Euro kunnen we een individuele therapiesessie geven of nieuw lesmateriaal kopen (boek en/of spel), met 25 Euro op een school adviseren over aangepast onderwijs of met camperbus reizen naar de dorpen om voorlichting te geven en 50 Euro maakt mogelijk dat er een maand elektriciteit en water is bij ons project in Strunga of een ontmoeting met een van de steungroepen (ouders of brusjes).


Geplaatst op: