Beleidsdocumenten

Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

Op deze pagina vindt u de verschillende documenten die vereist zijn om de ANBI status voor de belastingdienst te behouden.

Naam van de stichting: Steunstichting Ancora Salvarii
Contactgegevens: Wielewaalstraat 24, 2802 EC Gouda

Doelstelling: het ondersteunen van de Roemeense stichting “Ancora Salvarii” door middel van financiële middelen, promotie-activiteiten en het onderhouden en voeden van een professioneel netwerk.

Bestuur
Maaske Treurniet, voorzitter
Joke Zuidema, penningmeester
Cokki Drost, lid

Alle bestuursleden werken als vrijwilliger en ontvangen geen geldelijke beloning voor hun werk voor de stichting.

RSIN: 821166840

Beleidsplan
Klik hier om het beleidsplan van Steunstichting Ancora Salvarii te lezen.

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015Fin

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2012

Jaarverslagen projecten
Klik hieronder voor de jaarverslagen van de uitgevoerde projecten door de Roemeense stichting Ancora Salvarii.

JAARVERSLAG 2017

JAARVERSLAG 2016

JAARVERSLAG 2015

JAARVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2013

JAARVERSLAG 2012

JAARVERSLAG 2011